KRS 0000056797

EFRR

Hospicyjne Lobbowanie

Lip 18 2012

Cały miesiąc czerwiec organizowaliśmy spotkania z radnymi miasta, by zapoznać ich z hospicyjnymi celami statutowymi, z naszą dotychczasową działalnością polegająca na organizowaniu domowej opieki nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Sosnowca. Nadrzędnym jednak celem spotkań było zainteresowanie radnych naszymi planami perspektywicznymi zmierzającymi do rozszerzenia opieki domowej o opiekę stacjonarną, całodobową.