KRS 0000056797

EFRR

Przygotowania architektoniczne

Kwi 07 2014

Najważniejszym zadaniem po deklaracji władz miasta, że budynek szkolny na ul. Hubala Dobrzańskiego będzie nam przekazany w formie użyczenia, stało się sporządzenie inwentaryzacji budynku i audytu energetycznego.
Następnym etapem przygotowań, jako antycypacji późniejszych decyzji miasta jest przygotowanie bardzo wstępnej koncepcji budowlanej. W tym celu nawiązaliśmy kontakt z nowo powstałymi hospicjami stacjonarnymi na południu Polski. Odwiedziliśmy hospicja w Tychach, Jaworznie, Żorach, Krakowie. Bazując na doświadczeniu wybudowanych lub budujących się hospicjów. Ucząc się na ich błędach i niedociągnięciach projektowych sporządziliśmy wstępną koncepcję wkomponowując pewne funkcje do starej bryły szkoły i dobudowując pewną powierzchnię na funkcję, którą trudno byłoby wmontować w istniejący budynek.