KRS 0000056797

EFRR

Procedury prowadzące do wyłonienia projektanta

Wrz 10 2014

Zachowując wymagania równego traktowania i uczciwej konkurencji rozpisujemy zapytanie ofertowe do potencjalnych wykonawców projektu architektonicznego. Zapytanie kierujemy do 15 podmiotów i otrzymujemy 5 ofert.
Powołana Komisja Kwalifikacyjna na podstawie przeprowadzonej analizy i sporządzonego protokołu wybrała firmę Kaizerbrecht, która ma wykonać kompletną dokumentację budowlano-architektoniczną na adaptacje i rozbudowę budynku szkoły na Zagłębiowskie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologiczne.