KRS 0000056797

EFRR

Aktualny stan zgromadzonych środków finansowych na inwestycję

Mar 18 2015

Od roku 2010 skrupulatnie zbieramy środki z 1% na planowaną inwestycję. Wpływy z tego tytułu wyniosły odpowiednio:

Rok rozliczeniowy umożliwiający odpis 1%

Kwota odpisu 1% , która wpłynęła na konto w lipcu następnego roku

2009

249.356,00 zł

2010

304.226,00 zł

2011

393.414,00 zł

2012

471.728,00 zł

2013

444.507,00 zł

RAZEM

1.863.231,00 zł


Organizujemy również szereg imprez charytatywnych, podczas których zbieramy środki na budowę. Do większych imprez charytatywnych można zaliczyć koncerty charytatywne organizowane przez hospicjum dwa razy w roku ( w maju i październiku), koncerty organizowane przez szkoły m.in. Gimnazjum nr 1 , Szkoła Podstawowa nr 23, Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica, Zespół Szkól Elektronicznych i Informatycznych. Bardzo często organizowaną są przez szkoły i przedszkola, z którymi współpracujemy różne festyny, kiermasze, przedstawienia artystyczne i konkursy. Na szczególna uwagę zasługuje tu wielka impreza charytatywna o charakterze sportowo-rekreacyjno-artystyczna: bieg połączony z festynem rodzinnym organizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu.
Dzięki Państwa dobroci i hojności udało nam się łącznie ( wraz z 1% ) zebrać kwotę 2,3 mln zł. Jednak jest to jeszcze ciągle kwota niewystarczająca, aby zabezpieczyć udział własny , wymagany przy aplikowaniu o środki unijne