KRS 0000056797

EFRR

Zapytanie ofertowe 1

 

W dniu 15.11.2016 r. o godzinie 16.05 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 1 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej. Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego przez Oferentów oraz wyłonienie podmiotu, który będzie sprawował nadzór autorski.  W terminie składania ofert wpłynęły 3 oferty: 

Lp.

Nazwa Oferenta

Adres siedziby Oferenta

Wartość oferty 
netto w PLN

Wartość oferty 
brutto w PLN

1.

Kaizerbrecht Investment Sp. z o.o.

41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 21

41.961,48

51.612,62

2.

Firma Projektowo Usługowa KONCEPT

42-300 Myszków,

ul. Kościuszki 51

65.000,00

79.950,00

3.

Profil Jolanta Nowak

44-100 Gliwice,

ul. Lipowa 12

48.000,00

59.040,00

 

Komisja Kwalifikacyjna dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. Nadzór autorski projektanta nad dokumentacją projektową na wykonanie Zagłębiowskiego Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu będzie sprawowała firma Kaizerbrecht Investment Sp. z o.o. 

____________________________________________________________________________

 

 

Zapytanie ofertowe

dotyczące zamówienia o wartości poniżej 50.000,00 zł netto

 

Hospicjum  Sosnowieckie  im. Św. Tomasza Ap.  zwraca się z prośbą o złożenie wyceny usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru autorskiego projektanta zgodnie z art. 20,  ust.1, pkt.4 Prawa Budowlanego, podczas realizacji zadania objętego dokumentacją projektową na wykonanie Zagłębiowskiego Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu.

W załączniku poniżej zamieszczono szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

załącznik nr 1