KRS 0000056797

Zapytanie ofertowe 3

W dniu 31.05.2017r. w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 1 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej, którego przedmiotem było otwarcie ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego przez Oferentów.

W dniu 01.06.2017r. w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 1 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej, którego przedmiotem było sprawdzenie kompletności ofert i spełnianie warunków udziału w postępowaniu Oferentów oraz wyłonienie Oferenta, który dostarczy wyposażenie kuchni. W terminie składania ofert wpłynęły 4 oferty: 

Lp.

Nazwa Oferenta

Adres siedziby Oferenta

Wartość oferty 
netto w PLN

Wartość oferty 
brutto w PLN

1.

MONDO-TECH
Daniel Rabsztyn 

Sosnowiec,
ul. Wileńska 6a

45.968,00

56.540,64

2.

PPUH GASTMED
Jerzy Pacholec

Radom,
ul. Wielkopolska 3K

49.865,44

61.334,49

3.

KRAK-GASTRO Cygankiewicz, Chyrek Spółka Jawna

Kraków,
ul. Zakopiańska 163A

49.461,25

58.168,29

4.

EVACO Sp. z o.o.

Kraków,
ul. Kapelanka 13/13A

44.666,33

54.939,58


Komisja Kwalifikacyjna dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. Wyposażenie kuchni dla Zagłębiowskiego Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu dostarczy i zainstaluje firma EVACO Sp. z o.o. z Krakowa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 załącznik nr 1