KRS 0000056797

zapytanie ofertowe 6

W dniu 8.09.2017 r. Komisja Kwalifikacyjna po dokonaniu weryfikacji wszystkich warunków udziału w postępowaniu w ramach zapytania ofertowego dotyczącego sprzedaży, dostarczenia i zamontowania (złożenia) mebli w realizowanej inwestycji mającej na celu utworzenie Zagłębiowskiego Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu, dokonała wyboru oferty na realizację przedmiotowego zadania. 
Została wybrana oferta firmy „ELDOR” Sp. z o.o. z Bielska-Białej. 
Była to jedyna oferta, która nie podlegała wykluczeniu oraz spełniła wszystkie warunki dopuszczające i uzyskała łączną liczbę punktów 100.
 

                                                                                   Sosnowiec, dn. 8.09.2017 r. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W dniu 28.08.2017 r. w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 1 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej. Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert dotyczących dostawy mebli złożonych w ramach zapytania ofertowego przez Oferentów. W terminie składania ofert wpłynęły 2 oferty:

 

  1. Lp.

Nazwa Oferenta

Adres siedziby Oferenta

Wartość oferty 
netto w PLN

Wartość oferty 
brutto w PLN

  1. 1.

Drzewiarz-Bis
Sp. z o.o.

87-600 Lipno, ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a

40.014,63

49.218,00

  1. 2.

Eldor Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała,
ul. 1 Maja 21

64.067,30

75.697,78

 


Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu 4.09.2017 r. dokona weryfikacji spełniania wszystkich kryteriów przez Oferentów i dokona wyboru oferty. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapytanie ofertowe 

dotyczące zamówienia o wartości powyżej 50.000 zł netto

Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Ap. zwraca się z prośbą o złożenie oferty dotyczącej sprzedaży, dostarczenia i zamontowania (złożenia) mebli w realizowanej inwestycji mającej na celu utworzenie Zagłębiowskiego Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu, w ramach RPO WSL 2014-2020.

W załącznikach poniżej zamieszczono szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

zapytanie ofertowe

załączniki do zapytania ofertowego