KRS 0000056797

Zapytanie - koncentratory tlenu

Zapraszamy do składania ofert na dostawę 3 szt. koncentratorów tlenu. Zapytanie 02/02/2019/EFS 

w ramach realizacji projektu pn: „Razem możemy lepiej – program wsparcia dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów”, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020.

Oferty należy złożyć w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2019 do godz. 11:00.

 

 

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załacznik nr 5