KRS 0000056797

Zapytanie ofertowe - meble 2019

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 07/01/2019/EFS

„Dostawa i montaż (złożenie) mebli dla Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu, w ramach realizowanego projektu: „Razem możemy lepiej – program wsparcia dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów” współfinansowanego z RPO WSL 2014-2020. EFS”.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

       Pakiet I 

A. Kanapa 3 osobowa - 1 szt.

 B.  Kanapy 2 osobowe – 2 szt.

 C.   Fotele – 3 szt.

 Pakiet II

 A.   Stoły kwadratowe - 11 szt.

 B.    Krzesła – 42 szt.

 C.    Regały na książki – 4 szt.

 D.      Ławy – 2 szt.

 E.       Szafa zamykana z półkami - 3 szt.

Oferty należy złożyć w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2019 do godz. 10.00.

 

Szczegóły w załącznikach:

Szczegółowy opis warunków udzielenia zamówienia ( SOWUZ) 

Załącznik nr 1a 

Załącznik 1b

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5