KRS 0000056797

Otwarcie ofert - odpady 2019

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/01/2019/EFS na usługi odbioru i utylizacji odpadów medycznych, do dnia 17.01.2019r. do godz. 10.00 wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa Oferenta

Adres siedziby Oferenta

Wartość oferty brutto w PLN

1.

AM-MED. Marcin Wojtysiak

Ul. Narutowicza 48b/116

41-200 Sosnowiec

12.500,00

2.

Remondis Medison Sp. z o.o

ul. Puszkina 41

42-530 Dąbrowa Górnicza

10.450,00

Po sprawdzeniu poprawności formalnej złożonych ofert zostanie wyłoniony Wykonawca usługi. Informacja zostanie upubliczniona najpóźniej w dniu 21.01.2019r.