KRS 0000056797

Rozstrzygnięcie -pielęgniarki 2019

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty w odpowiedzi na zapytanie nr 04/01/2019/EFS. Obie oferty spełniły wymagania z zapytania ofertowego. Ponieważ obie oferty otrzymały taką samą liczbę punktów do dalszej współpracy wybrano obu oferentów, tj.: Panią Agnieszkę Szarek oraz Panią Małgorzatę Jańczyk.