KRS 0000056797

Zapytanie - transport 2019

Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Ap. zwraca się z prośbą o złożenie oferty dotyczącej transportu osób starszych z miejsca zamieszkania do Dziennego Ośrodka Opieki oraz z placówki do miejsc zamieszkania w ramach realizowanego projektu pn. „Razem możemy lepiej – program wsparcia dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów” przy ul. Maj H. Hubala-Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu, współfinansowanie z RPO WSL 2014-2020. EFS.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Hospicjum przy ul. Hubala Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu lub przesłać pocztą tradycyjną na tenże adres do dnia 29.01.2019r. do godz. 10.00

Szczegóły w załączniku:

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 1-3 

Załącznik nr 4