KRS 0000056797

Zapytanie - usługi prania 2019

Szanowni Państwo

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. realizując projekt pn. „Razem możemy lepiej – program wsparcia dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020r. zaprasza do składania ofert na wykonanie usług pralniczych.

Składanie ofert :  w Siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 131 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.01.2019 do godz. 12.00

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie Ofertowe

 Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań.

 Załącznik nr 4: Wykaz usług.

Załącznik nr 5: Wzór umowy.