KRS 0000056797

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na nadesłane pytania do zapytania ofertowego pn:

„Wyposażenie w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny oraz meble medyczne Zagłębiowskiego Centrum Wsparcia w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w Zagłębiowskim Hospicyjnym Centrum Wsparcia Opiekuńczo – Rehabilitacyjno –Psychologicznym” współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020.

 

Pytanie 1 nadesłane w dniu 04.09.2017r.

Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat uciskowy do masażu o następujących parametrach:

Aparat 6 komorowy

Różne tryby pracy

ciśnienie regulowane w zakresie 10-160 mHg

Zegar zabiegowy

6 komorowe mankiety na kg i kd

Odpowiedź:

Dopuszczamy sprzęt o wyżej wymienionych parametrach.

 

Pytanie 2   nadesłane w dniu 05.09.2017r.

Czy ze względu na obecny czas wyprodukowania sprzętu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuści przesunięcie terminu realizacji do 7 tyg. od dnia podpisania umowy/zlecenia zamówienia, dla części 6 (Wanna dla chorych), części 7 (Wózek kąpielowy do transportu chorych i wkładania do wanny) oraz części 22 (Myjka - dezynfekator kaczek i basenów)?

Odpowiedź:

Dopuszczamy przedłużenie terminu realizacji dla „wanny dla chorych” oraz dla „wózek kąpielowy do transportu chorych i wkładania do wanny” do 10.11.2017r. a dla „Myjka - dezynfekator kaczek i basenów” do 30.10.2017r.

 

Pytanie 3 nadesłane w dniu 05.09.2017r.

Czy zamawiający wydzieli przedmiot zamówienia „Koncentrator tlenu” do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź:

Dopuszczamy podzielenie zamówienia na kilka pakietów ale dopiero w drugim ogłoszeniu jeżeli pierwsze zapytanie nie zostanie rozstrzygnięte.

 

Pytanie 4 nadesłane w dniu 05.09.2017r.

Czy zamawiający dopuści urządzenia koncentratorów tlenu o wadze 16,3 kg.

Odpowiedź:

Dopuszczamy urządzenia o wadze od 14 - 17 kg.

 

odpowiedzi na pytania cz. 2

odpowiedzi na pytania cz. 3

 

znaki unijne