KRS 0000056797

Zapytanie ofertowe- produkty medyczne

Odpowiedzi na nadesłane pytania.

W załączeniu umieszczamy odpowiedzi na nadesłane pytania dotyczące zapytania 01/02/2018/EFS

 

Odpowiedzi.

 

 

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 01/02/2018/EFS 

Sukcesywna dostawa wyrobów  medycznych, środków leczniczych i leków do   Zagłębiowskiego Centrum Wsparcia Opiekuńczo – Rehabilitacyjno – Psychologicznym w ramach realizacji projektu pn: „ Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w Zagłębiowskim Hospicyjnym Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznym”, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020.

                   oraz wyrobów  medycznych do hospicjum domowego w ramach jego działalności.

 

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3 - poprawione 26.02 

Załącznik nr 4 - poprawione 26.02 

Załącznik nr 5