KRS 0000056797

Wybór oferenta - zapytanie 01/03/2018/EFS

Wybór oferenta w ramach zapytania 01/03/2018/EFS

 

W dniu 06.04.2018 , po sprawdzeniu wszystkich ofert, komisja dokonała wyboru oferenta w ramach zapytania ofertowego 01/03/2018/EFS.

Poszczególne oferty otrzymały następującą punktację:

 

 

Lp.

Nazwa oferenta

adres oferenta

wartość brutto - ryczałt za dzień

punkty za cenę

punkty za opiekuna

Ocena łączna

1.

VIVO-MARK Marek Pawłowski

ul. Piękna 10/37 Sosnowiec

190,00 zł

95,00

5,00

100,00

2.

Przewozy Pasażerskie RED BUS

M.T. Kierocińskiej 29/40 Sosnowiec

345,60 zł

52,23

5,00

57,23

3.

Waldekbusy J.Adamska Sp. J

Baczyńskiego 11A/13

238,68 zł

75,62

5,00

80,62

4.

F.W. Skorpion Marek   Piotrowski

Ul. Strzelecka 5 Sosnowiec

193,32 zł

93,37

5,00

98,37

5.

NZOZ VANMED Waldemar Modzelewski, Wojciech Sieprawski

Ul. Wysokie Brzegi 2 , Oświęcim

215,64 zł

83,70

5,00

88,70

Została wybrana oferta firmy VIVO-MARK Marek Pawłowski , z ceną jednostkową  brutto 190,00 zł , która otrzymała największą liczbę punktów.