KRS 0000056797

Wyniki zapytania 03/12/2017/EFS

W dniu 02.01.2018r. Komisja dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na transport .

Dokonano  sprawdzenia  wymogów formalnych ofert oraz  oceny punktowej: 

Lp. Nazwa oferenta adres oferenta wartość brutto - ryczałt za dzień ocena w pkt.
1. VIVO-MARK Marek Pawłowski ul. Piękna 10/37 Sosnowiec 190,00 zł 100,00
2. F.H.U. ALGO Aldona Golec Kolonia Cieśle 12, Sosnowiec 259,20 zł 73,30
3. Waldekbusy J.Adamska Sp. J Baczyńskiego 11A/13 297,00 zł 63,97
4. Kalisz Szczepan Przewóz osób 11 Listopad 139/38 Sosnowiec 239,76 zł 79,25

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy VIVO-MARK Marek Pawłowski i ona została wybrana.

 

 

 

W dniu 27.12.2017r. o gpdz. 13.30 powołana komisja otworzyła oferty, które wpłynęły w ramach zapytania ofertowego nr 03/12/2017/EFS.

Do dnia 27.12.2017r. do godz.13.00 wpłynęły następujące oferty:

Lp. Nazwa oferenta adres oferenta wartość brutto - ryczałt za dzień data wpływu oferty
1. VIVO-MARK Marek Pawłowski ul. Piękna 10/37 Sosnowiec 190,00 zł

     27.12.2017

    godz. 9.47

2. F.H.U. ALGO Aldona Golec Kolonia Cieśle 12, Sosnowiec 259,20 zł     27.12.2017               godz. 9.00
3. Waldekbusy J.Adamska Sp. J Baczyńskiego 11A/13 297,00 zł      20.12.2017
4. Kalisz Szczepan Przewóz osób 11 Listopad 139/38 Sosnowiec 239,76 zł       22.12.2017 

Po sprawdzeniu wszystkich ofert pod względem  zgodności z zapytaniem ofertowym, Komisja najpóźniej w dniu 02.01.2018r. poda rozstrzygnięcie zapytania ofertowego.