KRS 0000056797

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Realizacja projektu pn.”Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w Zagłębiowskim
Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego”.
Projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach RPO WŚL.2014-2020, EFS 9.2.1 ZIT

Wypożyczalnia sprzętu

rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych

 

W ramach projektu prowadzona jest wypożyczalnia sprzętu: 

a) pielęgnacyjnego,

b) rehabilitacyjnego,

c) medycznego.

Asortyment wypożyczalni stanowią:

Øwózki inwalidzkie,

Økule inwalidzkie,

Ø  chodziki, 

Ø  koncentratory tleny zakupione w ramach dotacji.

  1. Udostępnianie sprzętu jest ściśle powiązane z doradztwem w jego doborze i obsłudze. Oferujemy pomoc w wypełnianiu wymaganych dokumentów.
  2. Szczegółowe zasady wypożyczania sprzętu określa Regulamin wypożyczalni sprzętu.
  3. Wypożyczający proszony jest o złożenie poniższych dokumentów: 

    Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf  

 

 Oświadczenie uczestnika projektu.pdf

 

   Regulamin rekrutacji do projektu.pdf 

 

   Formularz rekrutacyjny

 

oraz uiszczenie zwrotnej kaucji:

 

  1. wózki inwalidzkie          - 50,00zł
  2. kule inwalidzkie            - 30,00zł
  3. chodziki                       - 30,00zł
  4. koncentratory tlenu      - 200,00zł

Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00
w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu (Klimontów).

 

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu: 32/832-94-00, 32/832-94-17
lub 693-714-555.

        

EFS